Venue Shortlist

14

RIHGA Royal Hotel Kyoto

1 Taimatsu-cho, Shiokoji-sagaru, HigashiHorikawa-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Kyoto, 600-8237
Contact Venue
Add To Shortlist
0345 004 3655 (BOOKING ENQUIRIES)

VIEW MORE LOCAL VENUES View all

View More